För 15 år sedan höll jag ett föredrag på SAPPHIRE, SAPs årliga användarkonferens, där jag inledde med en kurva som visade på en accelererande förändringstakt. Då trodde vi det skulle gå fort, men att en pandemi skulle få utvecklingstakten att öka ännu hastigare tror jag inte det var någon som kunde ana.

Företag måste för att överleva utvecklas i samma eller högre hastighet än sina konkurrenter för att behålla sin position på marknaden och det kommer kräva en ny form av ledarskap.

Vi måste våga ta mer risker och att inte kräva fullständiga analyser och business case som tar månader och år att sammanställa. Vi måste våga testa oss fram och att skrota de idéer som inte fungerar. Det kräver ett öppet ledarskap som är förlåtande så att medarbetarna vågar göra misstag.

Vi måste även våga i frågasätta och utmana tidigare tagna beslut samt skapa en kultur där det på ett sunt sätt utvecklar företaget. Det innebär även att vi måste börja ställa mer frågor och ibland inse att vi inte har alla svaren. En god ledare är inte den som bestämmer utan den som ställer rätt frågor.

Det i sin tur kräver täta samarbeten inom företaget så att man både förstår om en idé är bra eller ej men också att man i tid stoppar de initiativ som inte fungerar. Man behöver ha rätt kompetens i arbetsgruppen som samlat kan ge bra input till tex en produktutveckling. Besluten behöver baserat på bra analys och kompetens och inte enbart baserat på vilken position man har i företaget. Som ledare måste man se till att rätt personer är involverade samt att man har rätt data att basera beslutet på. Det innebär att du som ledare är ansvarig för att skapa tvärfunktionella team över organisationsgränserna med inte bara rätt kompetensmix utan även rätt personligheter.

För att kunna samarbeta effektiv krävs nya arbetssätt, arbetsverktyg, ett gemensamt språk samt en mer flexibel arbetsplats. En domän där vi kan mötas och där alla förstår varandra. Det kräver att vi som ledare underlättar kommunikation och samarbete och hela tiden ser till så att våra medarbetare har sätt förutsättningar för sitt arbete. Arbetsplatsen är inte längre nödvändigtvis en viss plats utan kan vara precis var som helst och kanske inte ens tidsbestämd. Som ledare måste vi därför finna andra sätt att vara närvarande för vår personal och skapa en tydlighet i arbetsgruppen. Ledarens ansvar blir därför att skapa en gemensam vision och se så att alla kan följa utvecklingen och vara med och bidra.

Detta är bara några av de spaningar som jag har gjort och som kommer ha stor effekt på hur jag tänker kring mitt ledarskap.

Tags

2 Responses

  1. Bra beskrivning av ledarskapet Camilla. Jag tror mycket på psykologisk säkerhet , att högsta ledningen bygger en kultur där medarbetare vågar uttrycka vad de tycker och tänker, komma med idéer och vågar göra misstag utan att man blir straffad. En ledare ska precis som du säger Camilla vara möjligöraren och våga släppa fram medarbetare. Allt blir bara mer och mer komplext och företagen har inte råd att gå miste om bra lösningar och idéer som medarbetare sitter på. En ledare behöver lyssna och bekräfta sina medarbetare och ta tillvara på olika kompetenser och skills. Jag tror att alla organisationer vill ha engagerade och motiverade medarbetare med en massa driv – så sätt riktningen och släpp fram kraften i teamet.

    • Tack för din kommentar Monika! Klokt! Det krävs dock en viss mognad och erfarenhet för att våga släppa ”kontrollen”. Det ska bli spännande att se hur utvecklingen blir inom detta område i allt från rekrytering till hur man värdesätter olika ledares egenskaper och agerande

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *