OM Motio

Vi stöttar er genom er transformation

På Motio har vi över tjugo års erfarenhet av att jobba med affärsutveckling och förändringsledning. Genom att vi har erfarenhet från både konsult- och linjeverksamhet samt från flertalet branscher där vi arbetat i många olika delar av organisationen så erbjuder vi er ett helhetstänk där hela företagets behov tas med i beräkningen.  

“En framgångsrik transformation är inte bara baserad på er förmåga att förändras. Det beror på er förmåga att förändras snabbare än era konkurrenter, kunder och marknaden.”

Detta är vi riktigt bra på


Helhetstänk och hållbarhet

För att en transformation ska fungera så behöver hela företaget involveras och allas behov tas med i beräkningen. På Motio har vi erfarenhet från många olika verksamheter och funktioner vilket gör att vi kan erbjuda ett objektivt helhetstänk. En transformation behöver vara hållbar ur ett socialt, finansiellt och miljömässigt perspektiv.


ledarskap

Den höga förändringstakten i vårt samhälle kräver ett nytt ledarskap där man vågar ifrågasätta och testa nya lösningar samtidigt som man genom att skapa en tydlig vision skapar ett tydligt mål med den förändring man håller på att genomföra. Därför krävs ett modernt och emotionellt ledarskap där man både tar hänsyn till företagets lönsamhet och personalens behov.


NY TEKNIK

Förändringstakten i samhället har aldrig varit så hög som nu och  en ökad digitalisering och automation möjliggörs av nya teknik. Oftast krävs nya arbetssätt och kompetenser för att få full effekt av ett införande. På Motio har vi hög kompetens och erfarenhet av införande av ny teknik och kan hjälpa er inför och under införandet. 


Arbetsätt

På Motio har vi erfarenhet av att införa både ITIL, PM3 och SAFe och kan stötta er både i val av arbetssätt och införande baserat på era förutsättningar och behov. Som i allt vi gör så gör vi ett införande utifrån ett helhetstänk där processer och arbetsätt måste fungera för hela företaget samt era kunder.