Vi lever i ett samhälle som blir mer och mer hälsosegregerat. Klyftorna växer i Sverige inte bara inom området hälsa, […]