INTERIM CIO / LEDNING

Camilla Renz har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med IT inom stora företag, främst inom detaljhandel, transport, telekom och tillverkning. Camillas främsta kompetensområden är IT-strategi, portföljhantering och digitalisering.  

Kontakta Camilla om ni behöver: 

  • Täcka upp tills en ny chef är rekryterad. När en chef lämnar sin roll blir det ofta ett tomrum på upp till 6 månader tills en ny chef är tillsatt. I dessa fall täcker antingen andra chefer upp eller så behöver man en interimschef. Det tar ofta några månader att rampa upp den nyrekryterade chefen, varför interimsuppdrag i dessa fall ofta är 6-9 månader långa.

  • Bidra på ledarskap eller funktionell kompetens i utvecklingsområden.  Vanligt är till exempel att ett företag vill ge en talang chansen som chef, men ser att hen behöver lära av en mer erfaren chef en tid innan hen klarar rollen till fullo. 

  • Bidra med ytterligare kapacitet för att driva förändring under intensiva förbättringsperioder.  Många gånger är det långsiktigt inte hållbart att rekytera mera chefer, då förbättringar ska ersätta det behovet, men kortsiktigt behövs de – då är interim en bra lösning

Camillas specialistområden är : 

  • Team och ledarskap i globala team
    Camilla har genom åren lärt sig hur man framgångsrikt kan etablera och leda högpresterande multinationella och tvärfunktionella team för att leverera affärsvärde och kostnadseffektiva IT-tjänster och program och projekt. Hon har under sin karriär arbetat i USA, England och Tyskland samt arbetat tätt med utvecklingsorganisationer i Indien, Polen och Ryssland. 
  • Förändringsledning
    Camillas främsta styrka är att leda förändringsprogram, tex för att möta ny konkurrens eller för att effektivisera och göra kostnadsbesparingar. Camilla tycker att arbetet är mest motiverande och stimulerande när hon är i en ledande position och arbetar med team där hon har möjlighet att driva och arbeta med affärsutveckling, digitalisering och innovation. Ju större utmaningen har varit – desto bättre.