80 dagarDigital Business Development

Dag #5 – Framtidens arbetsplats

Så hur ser framtidens arbetsplats ut, fysiskt och digitalt? Kommer COVID-19 få en så stor påverkan som många förutspått på hur vi ser på vår arbetsplats eller kommer vi gå tillbaka till våra arbetsplatser som om ingenting har hänt?

Personligen hoppas jag att framtidens arbetsplats handlar om livet, om att gå livspusslet att gå ihop. Det aktivitetsbaserade kontoret tror jag är på utmarsch och jag tror det kommer att ersättas av kreativa hubar där man ses för de möten man vill ha fysiskt kombinerat med digitala mötesrum. Arbetstagarens primära arbetsplats blir hemmet och de stora kontoren kommer sakta att försvinna. Det kommer ställa helt nya krav på den fysiska, tekniska och psykosociala arbetsmiljön. Jag tror även vår syn på arbetstid kommer att förändras, i stället för att familjen ska få slita sitt hår för att få ihop lämning på dagis, skolstart, möte på jobbet mm så hoppas jag att man får en större flexibilitet och det blir fullt naturligt att ta mötet på vägen hem från lämning, i bilen eller på verandan.

Min trendspaning säger att vi står in för fem skiften:

Gig blir allt vanligare. Man har inte ett och en arbetsplats utan man har tillfälliga samarbeten där där experter samlas i nätverk och samverkar i projektliknande uppdrag. I sådana arbetsformer blir det virtuella mötesrummet viktigare än det fysiska eftersom arbetskonstellationerna förändras. Vikten av ett bra nätverk blir enormt viktigt och olika nätverk som tex BNI kommer att få ett uppsving. Antalet egenföretagare ökar igen och frihet premieras före stabilitet.

Hållbarhet och miljömedvetenheten ökar och vi vill undvika för mycket resande, och det kan också vara logistiskt tidkrävande att ta sig till en arbetsplats när städerna växer snabbare än infrastrukturen – sammantaget ger detta ett ökat behov av flexibilitet i arbetslivet för att få livet att fungera.

Stimulerande arbetsplatser. Vi kommer att ställa krav på en mer stimulerande arbetsmiljö utifrån tanken att varje individs behov ska tillmötesgås så långt det är möjligt. Aktivitetsbaserat kontor passar bara några få. Vi har blivit allt mer kompetenta neuropsykiatriska funktionsnedsättninga Som tex ADHD och överkänslighet och i skolvärlden har de insett att det inte fungerar för dessa grupper, när jag företag följa efter? Vi måste ha en arbetsmiljö som passar alla anställda och inte är rent förödande för stora delar av medarbetarna.
Att man ska kunna välja sin egen arbetsmiljö tror jag kommer bli vardag i framtiden.

Digitalt samarbete. Oavsett var du vill jobba ska samarbete, dokumentdelning och kommunikation vara möjlig. Det ska inte vara ett hinder att ta del av en specifik expertis bara för att man inte befinner sig på samma plats eller kan resa. För att kunna jobba flexibelt krävs ömsesidigt förtroende och möjlighet att följa arbetsinsatsen även om man inte ses fysiskt. En förutsättning är ett uppkopplat arbetsliv, och då gäller det att finns bra och säkra lösningar.

Digitala medarbetare. Kanske blir AI, Bots och smarta tjänster det som avgör din konkurrensfördel framöver. Rätt använt kan du förstärka dina medarbetares kapacitet eller ta bort monotona rutinarbeten som frigör tid för affärer. Jag tror att man kommer ha digitala och fysiska medarbetare i framtidens organisationer. Man kan inte har dem med i sina organisationskartor men de kommer definitivt vara delaktiga i företagets processer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *